Közel száz éves levelezést őriz Bencéd unitárius lelkésze, Mak- kai Ilkei Ildikó. Az írásokat a kényszer szülte, az első világháború alatt a család egyik hadba hívott fia küldött életjelet az otthonma- radottaknak.

Az embertelen korszakot a székely katona nem élte túl, levelei viszont kutatható kordokumentumok.

Bencéd is, mint általában minden más település megérezte a múlt század tragikus fordulatait, egy népi motívumokkal díszített vargyasi festett láda pedig sokat elárul az elmúlt korok székelyföldi vonatkozásairól: több mint 300 levél idézi fel egy XX. századi eleji család életét.

Az unitárius lelkész nagyapjának testvérét 18 évesen hívták hadba, a ifjú pedig szinte minden héten küldött haza levelet, amelyekből árad a honvágy és a családja iránti tisztelet. A tábori leveleket rendszeresen cenzúrázták, de fennmaradt néhány olyan levél is, amelyet a barátoktól küldött haza, ezekben pedig már nyíltan írt a gondokról is.

A levelekből kiderül, hogy Ferenc katonaként nagyszerűen megállta a helyét, tizedes, majd szakaszvezető lett és többnyire géppuskásként szolgált.

A háború harmadik évében a családot újabb csapás érte, amikor az édesapát is behívták katonának, aki aztán Boszniában szolgált. Ferenc 1918 júniusában elesett.

Makkai Ilkei Ildikó, aki előtt a levelek megelevenítik a múltat, büszke a bátor Ferencre, valamint a család kitartására és tervezi, hogy a ritkasága miatt is értékes levelezést közkincsé teszi, mert az a történelmi, illetve helytörténeti adatai mellett néprajzi vonatkozásokat is tartalmaznak.

Duna Tv