Úgynevezett magatartási kódexet fogadott el kedden az Európai Bizottság, amelynek célja, hogy az érintettekkel folytatott párbeszéd és együttműködés javítása révén növelni lehessen az uniós fejlesztési pénzek felhasználásának hatékonyságát.

Az egységes szabályrendszer értelmében a tagállamoknak meg kell erősíteniük az uniós strukturális és beruházási alapok felhasználásáért felelős hatóságaik és a projektekben résztvevő partnerek közötti kapcsolatot, hogy megvalósulhasson az információk, a tapasztalatok, az eredmények és az úgynevezett bevált gyakorlatok megosztása, valamint biztosított legyen a források hatékony felhasználása.

"Biztosítani kívánjuk, hogy a tagállamok az európai strukturális és beruházási alapok finanszírozásának keretében megvalósuló programok tervezése és végrehajtása folyamán konstruktív partnerségben folytassanak együttműködést az érintett partnerekkel” – fogalmazott Andor László uniós biztos.

A szabályokat minden tagállamra egyformán kötelező rendeletbe foglalta a brüsszeli testület. Ennek értelmében minden tagállam köteles biztosítani az átláthatóságot a projektek ellenőrző bizottságaiban, kellő időben megfelelő információt szolgáltatni a projektekben résztvevők számára, valamint a projekt megvalósításának minden szakaszába be kell vonniuk őket, az előkészítéstől a megvalósítást követő értékelésig, valamint minden uniós országnak támogatást kell nyújtania a projektek résztvevőinek kapacitásaik bővítésében, továbbá létre kell hozniuk valamilyen platformot, ahol a projektek szereplői tanulhatnak egymástól, amitől a jól működő módszerek és innovatív megoldások gyorsabb elterjedését reméli Brüsszel.

A bizottság közleményében arra is kitér, hogy az uniós alapokból megvalósított fejlesztések egyik legfőbb elve a partnerség, amely szoros együttműködést feltételez az állami és önkormányzati hatóságok, valamint a projektben résztvevő és érdekelt szereplők között.