Az atya úristennek sem akarnak autonómiát a románok, mert féltik a földjüket. De leginkább attól félnek, hogy be kéne ismerni, hogy nekik ezen a földön semmi keresnivalójuk nincsen. 


Hargita megyében 24 önkormányzat autonómiapárti határozatát érvénytelenítette a törvényszék – közölte tegnap Jean-Adrian Andrei prefektus. Eddig 27 helyi tanács fogadta el az SZNT által kezdeményezett autonómiapárti határozatot Hargita megyében, de a prefektus valamennyi döntést megtámadta; három per még folyamatban van.

A székelyudvarhelyi és a gyergyószentmiklósi önkormányzat fellebbezett az alapfokú ítélet ellen, ezeket az ügyeket most a marosvásárhelyi táblabíróság tárgyalja. A prefektus szerint azért nem hozható létre a Székelyföld közigazgatási régió, mert a román alkotmány csak a község, város és megye közigazgatási egységeket sorolja fel. 

Az a kérés, hogy Székelyföldön a magyar nyelv is kapjon hivatalos státust, abba az alkotmányos előírásba ütközik, amely szerint Romániában a hivatalos nyelv a román. Jean-Adrian Andrei megelégedéssel állapította meg, hogy az utóbbi időben már nem fogadtak el újabb autonómiapárti határozatot a megyében.

Forrás: Háromszék/erdely.ma/szekelyfold.ma