A román ortodox egyház zsinata Andrei Fagaraseanut, a nagyszebeni érsekség helyettes vezetőjét választotta csütörtökön a székelyföldi Kovászna és Hargita megyét magába foglaló ortodox egyházmegye püspökévé – közölte az Agerpres hírügynökség.


A zsinati ülésen leadott 45 érvényes szavazatból 38 szólt Fagaseanu kinevezése mellett. Az új egyházi vezető Ioan Selejan püspököt váltja tisztségében, akit szeptemberben bánsági érsek-mitropolitává választottak. Beiktatását február 15-én tartják a csíkszeredai püspöki katedrálisban. A nagyszebeni érsekség honlapján közölt életrajza szerint Andrei Fagaraseanu a Maros megyei Maroskecén (Chetani) született 1967-ben, középiskolai tanulmányait Radnóton (Iernut), teológiai tanulmányait Bukarestben, majd a görögországi Szalonikiben végezte. 

1989-től a maroshévízi (Toplita) kolostorban nevelkedett majd a gyimesi bükkloki (Fagetel) kolostor főnöke volt. 2005 és 2008 között Kovászna és Hargita megye püspökségén a székelyföldi ortodox kolostorokért felelt. 2008-ban választották a szebeni érsekség segédpüspökévé. 

Az ortodox egyház 1994-ben hozott létre püspökséget a Székelyföldön kisebbségben élő ortodox hívek számára. A tisztséget elsőként betöltő Ioan Selejan a Székelyföldön kisebbségben élő román ortodox közösség szellemi vezetőjeként nyilvánult meg, és szót emelt az ortodox hívek székelyföldi magyar asszimilációja ellen. 

Az egyházmegyét 2013 decemberében 89 szobás szállodával jutalmazta meg a román kormány Kovászna fürdővárosában. Székelyföldi személyek diszkriminációval vádolták az államot és pert indítottak ellene a szállodaadomány miatt.

Forrás: MTI