Ellentétes az uniós joggal az a magyar szabályozás, amely kizárja a bírósághoz való hozzáférésből az olyan gázkereskedőt, amely a nemzeti szabályozó hatóság egyik őt érintő határozatát kívánja megtámadni - mondta ki csütörtökön közzétett ítéletében a luxembourgi székhelyű Európai Bíróság.


A magyar gázvezetékrendszer üzemeltetője, az FGSZ Földgázszállító Zrt. az unió gázpiacának liberalizációját követően minden piaci résztvevő számára biztosítja a hálózathoz való diszkriminációmentes és tisztességes hozzáférést. A cég üzemi és kereskedelmi szabályzatát (üksz) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hagyja jóvá. A szabályzat szerint az FGSZ az egy évnél hosszabb távú kapacitásigényeket a beérkezések sorrendjében bírálja el, és amennyiben a szabad kapacitás rendelkezésre áll, úgy megköti az azok lekötésére vonatkozó szerződést.

Az E.ON négy hosszú távú kapacitáslekötési igényt nyújtott be az FGSZ-hez, ezek azonban jelentősen meghaladták a rendelkezésre álló szabad kapacitást. Ezért az FGSZ a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz fordult iránymutatásért, amely megállapította, hogy a hosszú távú kapacitásoknak a szabályzat szerinti kiosztása akadályozza új piaci szereplőknek a piacra történő belépését, és ezért azt hivatalból visszavonta. A hivatal emellett arra utasította az FGSZ-t, hogy a hosszú távú kapacitások lekötésére vonatkozó szabályokat a földgázkereskedők bevonásával dolgozza át, és azokat számára nyújtsa be jóváhagyásra.

Az E.ON bírósági úton kérte a hivatal határozatának megsemmisítését. Az ügyet eddig vizsgáló magyar bíróságok azonban azzal az indokkal utasították el a keresetet, hogy mivel a határozatot nem a cégnek, hanem az FGSZ-nek címezték, a vállalkozásnak nincs lehetősége annak megtámadására. Az E.ON felülvizsgálati kérelmét vizsgáló Kúria azt kérdezte a legfőbb uniós igazságszolgáltatási fórumtól, hogy az uniós jog értelmében a cégnek lehetősége van-e az érintett határozat bíróság előtt történő megtámadására.

Ítéletében a luxembourgi testület megállapította: az E.ON Földgáznak a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló uniós rendeletből származó jogait potenciálisan érinti a szabályozó hatóság olyan határozata, amely módosítja az üksz-nek a kapacitásallokációval és a szűk keresztmetszetek kezelésével kapcsolatos szabályait.

Uniós eljárási szabályok hiányában minden tagállam belső jogrendjének feladata kijelölni az említett jogokból eredő jogviták elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságot, és meghatározni a bírósághoz való fordulás eljárási szabályait. Azonban az uniós jog ilyen esetekben megköveteli, hogy a nemzeti szabályozás következtében ne sérüljön a hatékony bírói jogvédelemhez való jog. Következésképpen - állapította meg az Európai Bíróság - az uniós joggal ellentétes az a magyar szabályozás, amely a hatékony bírói jogvédelem elvét megsértve nem teszi lehetővé az E.ON Földgáz számára, hogy a szabályozó hatóság üksz-re vonatkozó határozata ellen keresetet indítson.

Forrás: MTI