A strasbourgi székhelyű Európa Tanács (ET) által létrehozott korrupcióellenes intézmény (Államok Csoportja a Korrupció Ellen, GRECO) pénteken arra emlékeztette Magyarországot, hogy e hónap végéig választ vár azokra a kérdéseire, amelyek a korrupció elleni fellépés terén megfogalmazott ajánlások megvalósítására vonatkoznak - részben a büntetendő cselekmények tekintetében, nagyobbrészt azonban a pártfinanszírozás átláthatóságával kapcsolatban.


A GRECO ismertette Magyarországról szóló, tavaly júniusban elfogadott jelentését, amelyben azt állapította meg, hogy a Magyarországról szóló "megfelelőségi jelentésben" foglalt tizenöt ajánlás közül hatot Magyarország kielégítő módon megvalósított, illetve kielégítő módon kezelt. A fennmaradó ajánlások közül négyet részben, ötöt egyáltalán nem valósított meg. A jelentés szövegét az ET brüsszeli irodája küldte meg az MTI-nek.

A jelentés szerint a büntetendő cselekmények tekintetében négy ajánlásnak kielégítő mértékben lett foganatja, egy ötödiket azonban csak részben valósítottak meg. Ez utóbbit illetően a GRECO sürgette a magyar hatóságokat, hogy mihamarabb zárják le a korrupcióról szóló büntetőjogi egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvének a ratifikálását, és ezzel tegyék teljessé a szóban forgó ajánlás megvalósítását.

Ami a pártfinanszírozás átláthatóságát illeti, e vonatkozásban a GRECO szerint rosszabb a helyzet: két ajánlás valósult meg kielégítő módon, három ajánlás részlegesen, öt viszont egyáltalán nem.

"A politikai pártok nyilvántartásai tekintetében az átláthatóság fokozása érdekében meghozott - a Megfelelőségi jelentésben is elismert - intézkedések mellett, a függőben lévő ajánlásokat illetően csupán kisebb előrelépés tapasztalható. Ez különösen elkeserítő annak tükrében, hogy a pártokról szóló törvény, valamint a választási eljárásról szóló törvény néhány része módosításra került. 

Mindazonáltal, a GRECO üdvözli az olyan előrelépéseket, mint a pártbevételek forrásainak tisztázása, valamint a választási kampányidőszakok pontosítása. Ugyanakkor, további erőfeszítésekre van szükség például a politikai pártok átlátható elszámolásának megteremtése, valamint a pártszámlák független ellenőrzésének és hatékony felügyeletének biztosítása érdekében" - olvasható a jelentésben.

A fentiekre tekintettel a GRECO felkérte a magyar felet, hogy a csak részben vagy egyáltalán nem megvalósított ajánlások ügyében legkésőbb 2015. március 31-ig adjon további tájékoztatást.
A GRECO-t az Európa Tanács 1999-ben hozta létre a korrupció elleni előírások jobb érvényesítése céljából. Tagsága nem korlátozódik az ET-tagországok körére. Jelenleg 49 tagállama van, 48 európai ország, valamint az Egyesült Államok.

Forrás: MTI