A hazai társadalom keresztmetszetét még főbb szempontok szerint is nehéz lenne felvázolni. 


A ’89-es változást követően számos törvényt hoztak, hogy a demokrácia látszatát keltsék nyugat felé, és Románia felvételt nyerjen az EU-ba. Ami jó is részben. Viszont a törvények  végrehajtását maga az állami apparátus késlelteti. Ezt teszik a kommunista diktatúra idején elvett ingatlanok visszaszolgáltatásával is. Vannak törvények, mégis teljes káosz uralkodik ezen a téren. A magyar egyházaktól elvett javakat, olykor formai hibákra hivatkozva nem akarják visszaszolgáltatni, vagy újra államosítják, mint a sepsiszentgyörgyi Mikó-kollégiumot.

A törvény végrehajtói tőlünk mindent megpróbálnak elvitatni, súlyos médiakampányt folytatnak ellenünk, ugyanakkor a keleti egyháznak maga a kormány adományoz nagy értékű székelyföldi ingatlanokat. A mai napig ilyen alakoskodó demokráciát űz Románia. Márpedig hazugságra, lopásra és alakoskodásra nem lehet egy országot se építeni, se megtartani. Jézus megmondta: „Minden önmagával meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik.” (Lk 11,17)  

Igeliturgiánk a keresztény élet keresztmetszetét adja: megtérés, beilleszkedés Krisztus misztériumába és a szeretet kibontakozása. – A megtérést Isten megelőző kegyelme segíti elő (ApCsel 9,26-31). Az olvasmány elmondja, hogy a keresztény üldöző Saul a kegyelem hatására, Krisztus lánglelkű Pál apostola lett. Sokféle megtérés volt és van. Mindenik a szellem és értelem megtisztításával kezdődik, majd folytatódik az akarat megtisztításával. 

Az értelem megtisztítása abban áll, hogy a hitigazságokat mélységes hittel elfogadjuk, más emberi okoskodással össze nem vegyítjük, és a világot, a történelmet és életünket a hit fényében szemléljük. Krisztus elfogadása olykor azért is nehéz, mert megköveteli, ha hiszek benne, akkor példája szerint éljek! Ez akaratunk teljes meghódolása. Csak így bontakozik ki Jézus tanítása bennünk, és veti ki előbb szellemünkből, majd pszichénkből, végül testi életünkből a tisztátalanságot. 

A megtérés tehát egész életre kiható folyamat, elkötelezettség: Krisztust ölteni magunkra (Róm 13,14). A keresztséggel szentségileg is megpecsételődik megtérésünk, Krisztusba oltódásunk (Jn 15,1-8). Jézus metaforája: Ő a szőlőtő (kegyelem forrása) és mi vagyunk a szőlővesszők (kegyelemből élők). Gyümölcsöző élet viszont a belső összekapcsolódásból, vagyis az ember és Jézus kommuniójából fakad. Ez a beilleszkedés a keresztség által jön létre, és lát el ingyenes ajándékokkal.

A megkeresztelt feladata, hogy ezeket az ajándékokat élje a közösségben személyes hűséggel és Isten előtti felelősséggel. Bontakozzék ki szeretetben (1Jn 3,18-24), vagyis tegye meg Isten akaratát és gyakorolja a felebaráti szeretetet. Ez vezet el a végső győzelemre.
              
„Gyermekeim … szeressünk tettel és igazsággal” (1Jn 3,18

Darvas-Kozma József