Az Egyesült Államok katolikus püspöki konferenciája humánus bevándorlási politikát kér Donald Trump megválasztott elnöktől. 
A katolikus püspökök a marylandi Baltimore városában tanácskoznak, hogy új elnököt válasszanak maguknak, közben azonban hallatták hangjukat az amerikai választókat élénken  foglalkoztató - s a választási kampány egyik fő témájaként tárgyalt - bevándorlásról is.

Hétfőn elmondott beszédében Joseph Kurtz, Kentucky érseke, a katolikus püspöki konferencia leköszönő elnöke a bevándorlókról történő gondoskodást és a vallásgyakorlás szabadságának fontosságát emelte ki, s hangsúlyozta, hogy a katolikus identitásnak szerves része az erőszak és a konfliktusok elől menekülők segítése, támogatása. Az érsek utalt arra is, hogy Ferenc pápa a pontifikátusa egyik alapvető kérdésévé tette a bevándorlók segítését.

  Állásfoglalásában a püspöki konferencia leszögezte: kész arra, hogy a jövőben együtt munkálkodjék Donald Trump kormányzatával a menekültek humánus segítésében, anélkül azonban, hogy közben feláldoznák az Egyesült Államok biztonságát vagy az alapvető amerikai értékrendet. "Kötelességünk hogy befogadjuk és megvédjük az újonnan érkezőket, kivált a menekülteket, hiszen küldetésünk szerves része szükséget szenvedő felebarátaink megsegítése" - olvasható a konferencia állásfoglalásában. 

Az amerikai katolikusok széles hálózatot építettek ki a bevándorlók és a menekültek segítésére, és az indianapolisi érsek, Joseph Tobin ütközött is az indianai kormányzóval, Mike Pence leendő alelnökkel, amikor Pence azt kérte, hogy a katolikus egyház segítsen leállítani a Szíriából érkező menekültek letelepítését Indianában. Tobin akkor nemmel válaszolt, és a kormányzóval folytatott megbeszélésére egy Irakból érkezett menekültet vitt magával.

MTI