Itt az idő tisztán beszélni az egész migrációról, bevándorlási invázióról az egyik legnagyobb iszlám szakértővel. – aki nem más, mint Bill Warner.
Bűntudatkeltés és pszichológiai hadviselés zajlik Európa iszlamizációjáért. A szerző – aki a terület tudományos kutatója – írásában rámutat a muszlim világból áradó gyűlölet valódi okaira.

“A hidzsra a migráció általi dzsihád az iszlám doktrínában.  A hidzsra egy politikai taktika, amit Mohamed használt nem muszlim országok meghódítására.”

Bill Warner PhD, a politikai iszlám elismert és nagy tiszteletben álló szakértője. A szeptember 11-ei merénylet után úgy döntött, hogy az iszlám forrásszövegeit elérhetővé teszi a hétköznapi emberek számára. Egyértelművé vált, hogy az iszlám nem azoknak a civilizációs alapelveknek a mentén jött létre, amelyekre a világ többi része épült.

Az elmúlt évben az iszlám országokból történő bevándorlás lett az európai kontinens évtizedek óta egyik legsúlyosabb problémája. Jelenleg is sokféle, különböző ember tart Európa felé a balkáni és a Földközi-tengeri útvonalakon keresztül, köztük olyanok is, akiknek az életét tönkretette az Iszlám Állam által indított dzsihád.

Azonban a titkosszolgálatok jelentései alapján harcosok is vannak közöttük, akik ezt a dzsihádot akarják rászabadítani Európára. A migránsok messze legnagyobb csoportját a gazdasági bevándorlók képezik, akiket a jobb élet reménye motivál, amelyet az európai államok szociális ellátórendszere biztosít majd számukra. Az sem titok, hogy a bevándorlók legnagyobb része muszlim.

Ráadásul folyik egy állandó hamis bűntudatkeltés a fehér ember ellen – különösen Németországban jelentős ez – mintha vezekelni kellene. Mert aki nem ezt teszi, az megkapja a rasszizmus, kirekesztés, embertelenség vádját….

Amikor először elkezdtem tanulmányozni az iszlámot és elolvastam a Koránt és Mohamed életét, meglepett, hogy milyen sok dolog szól a nem muszlimokról (…) furcsának találtam, hogy a Koránnak a kétharmada rólam a ‘kafirról’, hitetlenekről szól, nem tudtam, hogy ez benne van. A nem muszlimoknak meg akarom tanítani, hogy mit mond róluk a Korán.

Hidzsra – A migráció (menekülés) általi dzsihád

622-ben Mohamed elhagyta Mekkát, és Medinába vándorolt, mert a mekkaiak úgy tartották, hogy ő a konfliktusok forrása, és nem akarták, hogy polgártársuk legyen többé. Ezt az eseményt ‘hidzsrának’ hívják, és kulcsfontosságú az iszlám történelemben.

[Korán 2:218]„Akik hisznek és elvégzik a hidzsrát, és harcba szállnak Allah útján, azok reménykedhetnek Allah könyörületében. Allah megbocsátó és könyörületes.”

Káfir az a szó, amelyet a Korán használ a nem muszlimokra.Ezt általában nem hívőnek, vagy hitetlennek fordítják, de ez a fordítás hibás, ennél sokkal negatívabb a jelentése.

- A Korán szerint Allah gyűlöli a káfirokat.
- Egy muszlim sosem lesz egy káfir igaz barátja.
- A káfirt rabszolgasorba lehet taszítani, meg lehet erőszakolni, le lehet fejezni, szövetkezni lehet ellene, lehet terrorizálni, és meg lehet alázni.
- Egy káfir nem egy teljes ember.

Bevándorlás nem-iszlám országokba

A muszlimok nem jöttek nagy számban a káfirok nyugati országaiba a huszadik század második feléig. Abban az időben számos nyugati politikus úgy gondolta, hogy a muszlim országokból származó munkaerő majd Európában marad néhány évig, és miután kerestek egy kis pénzt, a muszlim munkások hazatérnek családjaikhoz a hazájukba. Azonban nem ez történt. Ellenkezőleg, a családok csatlakoztak a munkásokhoz, és véglegesen letelepedtek a befogadó országokban.

Az iszlám politikai doktrína a világot – dar al-iszlámra (az iszlám háza), – és dar al-harbra (a háború háza) osztja fel.

1. Az első kategória az iszlám és a saría törvény által uralt országokat foglalja magába.

2. A második kategória – a háború háza – a káfir országokat jelenti. A politikai iszlám végső célja, hogy a háború házát beintegrálja az iszlám házába.

Azok, akik a második változatot választják (beköltöznek a háború házába), Mohamed medinai példáját kell követniük, és fokozatosan gyöngíteni a káfir társadalom pozícióit. A dzsihádot kell vívniuk, minden eszközzel: beszéddel, írással vagy karddal (a helyzettől függően), és biztatni másokat a saría törvény követésére.

EURÓPA ISZLAMIZÁLÁSA CSAK AZ ELSŐ LÉPCSŐ, A DZSIHÁDNAK IS FONTOS SZEREPE VAN

A dzsihád szerves része az iszlám erkölcsi gazdaságának, ami jól érzékelteti, hogy létfenntartásának elengedhetetlen eszköze az erőszak.

A NŐ TULAJDON

A női test a meghódítandó területet szimbolizálja, az erőszaktevő pedig a hódító szerepében tetszeleg. A Nyugat vágyott gyümölcsei közül ez a legkönnyebben elérhető és megszerezhető. A bevándorlók és leszármazottaik köré­ben tapasztalható, nőkkel szembeni agresszió oka egy olyan mechanizmus, amely a muszlim világban és az európai muszlim közösségekben egyaránt jelen van, és valósággal kineveli a szexuális ragadozókat. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden fiatal muszlim potenciális bűnöző, de azt igen, hogy az arab muszlim kultúra szexuális etikája kettős mércét alkalmaz és ezért táptalajt kínál a szexuális zaklatásnak olyan nőkkel szemben, akiket erkölcstelennek bélyegez. A nemi szerepeket, a férfiak és nők kapcsolatrendszerét szabályozó törvények egyértelmű üzenete: a nő tulajdon.