A történészek sem tudják, hogy honnan származnak az oroszok, a lappföldiek vagy a kozákok.
Az emberek szeretik tudni, hogy honnan jöttek, hogy a népük honnan származik, ám a történelemben akadnak olyan népek, amelyeknek eredetét még a történészek sem tudták eddig kideríteni, pedig mindent megpróbáltak a cél érdekében.

Cigányság: Napjainkban 10 millió cigány él a világon, ám a származásukról csak találgatások vannak.Néhány elképzelés szerint egy kevesebb, mint 1000 főből álló, Indiából kivándorló csoport leszármazottairól van szó. A nevük Egyiptomra utal, ugyanis a középkorban egyiptominak hitték őket.
Lappföldiek: Az 5000 éves nép történelmén még mindig vitatkoznak a történészek. Néhányan aztgondolják, hogy mongoloid, mások szerint paleo-európai eredetűek. A lappföldiek nyelve finnugornyelvcsaládhoz tartózhatde a 10 különböző dialektus miatt még egymás megértése is nehéz a számukra.
Etruszkok: A történelem egyik legfejlettebb civilizációja egyszer csak felbukkant, majd ugyanilyen gyorsan eltűnt. A kutatások szerint az etruszkok alapították az első olasz városokat, és feltételezhető, hogy nekik köszönhetjük a római számokat. A nyelvük a szláv nyelvcsoporttal állhat rokonságban.
Baszkok: A mai napig homályos a koruk, az eredetük, de a nyelvük is, ugyanis a baszk egyetlen ma ismert nyelvcsoportba se illik bele, ráadásul egy 2012-es tanulmány eredménye szerint a baszkok génállománya különbözik a körülöttük élő népekétől.
Oroszok: Még 2016-ban is vita van arról a szakértők között, hogy honnan származik az orosz nép, de az sem világos, hogy egyáltalán mikortól léteznek, és a nép elnevezésének eredete is rejtély. Az oroszok őseit korábban a szkíták, a vendek és a szarmátok között is keresték.
Kozákok: Néhány történész szerint szkítáktól, mások a kazároktól vagy gótoktól származtatják a népet.Eddig egyik elméletet sem sikerült bebizonyítani.
Hettiták: Az ókorban nagy hatalommal rendelkezett a hettita állam, amiről csak azt tudjuk biztosan, hogy fontos törvénygyűjteményt köszönhetünk nekik. Az, hogy honnan jöttek, és miért tűntek el hirtelen, senki sem tudja. Johann Lehmann, német szakértő elmélete szerint a hettiták északravándoroltakmajd beolvadtak a germánok közé.
Poroszok: A IX. században készítették az első feljegyzést a poroszokról, akikről később a német és lengyel krónikákban esett szó. A nép nyelvéről szinte semmit sem tudunk. Az utolsó poroszok 1709 és 1711 között, a pestisjárványban haltak meg. A Porosz Királyság népéhez alig volt közük.
Huculok: Az elnevezés eredete rejtélyNéhány szakértő szerint a hucul banditát jelent, míg mások szerint pásztort. A huculokról csak az a biztos, hogy erős hagyományokkal rendelkező nyugat-ukrajnai ruszin lovas nép.
Kalash nép: Pakisztán északi részén él a kisszámú népcsoport, amelynek tagjai Ázsia talán legfehérebb emberei. Az eredetüket senki sem ismeri, de ők maguk azt állítják, hogy Nagy Sándor egyenes ági leszármazottai.
Sumérok: A nép származása és nyelve is rejtély. A szakértőknek azt sikerült kideríteniük, hogy a sumérok rendkívül fejlettek voltak. A Közel-Keleten ők használtak először kereket, az írásmódjuk, matematikai és csillagászati tudásuk is fejlett volt.
Maják: A történészek se tudják, hogy a nép honnan jött és hova tűnt, de az tény, hogy a civilizáció meglepően fejlett volt a korában. A maják nagyon hatékony mezőgazdasági rendszert működtettek, jól értettek a csillagászathoz, a naptárukat pedig Közép-Amerika más népei is átvették.
(Forrás: szeretlekmagyarorszag.hu)