Újabb visszaállamosítás, ezúttal a nagyváradi pénzügyi palota épületétől fosztották meg a római katolikus egyházat! 
Az egyház szerint az általa közölt bizonyítékok minden kétséget kizáróan bizonyították, hogy az Irgalmasrend a Pénzügyi Palota építtetője, valamint jogos és telekkönyvezett tulajdonosa, illetve, hogy ezt az épületet a román állam önkényesen sajátította ki az 1948-as államosítási rendelet alapján.

Mindaddig, amíg az igazságot nem a valóság, hanem a törvények határozzák meg, amíg az őshonos magyar kisebbség, mint államalkotó tényező és az 1918- ban megígért jogaink nem jelennek meg az ország alaptörvényében, mindaddig, amíg a nemzeti épített örökségünktől való megfosztás az egyetlen kiválóan működő kisebbségi intézkedés Romániában, addig magyar ember kormányzati vagy vele együttműködő szerepet nem szabad vállaljon!

A magyar közösséget tagadó alkotmány helyett új alkotmányt kell követelni!

Forrás