A ku­ta­tók Jor­dá­nia te­rü­le­tén ta­lál­tak rá a több mint 2000 éves ólom­táb­lákra. Évekbe telt, amíg si­ke­rült meg­fej­teni a be­lé­jük vé­sett so­ro­kat. Most elő­áll­tak a meg­fej­tés­sel.
Korszakalkotó felfedezésre bukkantak az elhivatott régészek Jordániaegyik elhagyatott, sziklás részén. Az ásatások során egy kész könyvvé összefűzött, több mint 2000 éves ólomtáblákat találtak, amikre ősi írással cirkalmas betűket véstek. Évekbe telt, mire sikerült megfejteni az üzenetet, de mára sikerült! Ezt hiszik legalábbis a szakemberek…

A kutatók állítják: az ólomba vájt sorokból kiderül, hogy Jézus Krisztus – akinek nemrég sírját is feltárták- nem alapított saját vallást, Dávid királyét követte és terjesztette, aki az időszámításunk előtti első millennium fordulóján elhódította Jeruzsálemet a terület őslakosaitól, a jebuzitáktól.

A könyvecske utalást tesz arra is, hogy Jézus Salamon templomát tartotta a hit központjának, itt imádkozott a legtöbbet. A táblácskák már megtalálásuk után parázsvitát váltottak ki, pedig akkor még nem is tudták lefordítani teljes tartalmukat.

A kutatók esküsznek rá, hogy a megtalált leletek eredetiek, a hithű keresztények azonban kételkednek valódiságukban.