Átfogó és mélyreható javaslatokat tett közzé az Európai Unió menekültügyi rendszerének megreformálására az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR).
A szervezet olyan ajánlásokat fogalmaz meg, amelyek bevezetése megítélésük szerint egyszerűbbé tenné a menekültügyi rendszert. Lehetővé tennék a menekültek számára a belépést az uniós országok területére, az újonnan érkezők megfelelő regisztrálását és befogadását, a menedékkérőkkel szembeni felelősség elosztását az uniós tagországok között, valamint annak biztosítását, hogy a tagországok felkészültek legyenek arra, hogy megoldják a feladatukat.

Az UNHCR által javasolt reformok garantálnák továbbá a menedékkérés jogát, erősítenék az újonnan érkezők biztonsági átvilágítását, hozzájárulnának a nagyobb számú tömegek mozgásának hatékony kezeléséhez, egyúttal valószínűleg csökkentenék a mindezzel járó költségeket.

Az anyagban az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága sürgeti az Európai Uniót, hogy gyökeresen reformálja meg a menekültek érdekében globálisan kifejtett tevékenységét és elköteleződését, beleértve magát az európai menekültügyi rendszert is.

Az ENSZ menekültügyi szervezete felszólította Európát, hogy nyújtson stratégiai szempontból átgondoltabb és a jelenleginél célzottabb támogatást a menekülteket kibocsátó, illetve az őket befogadó országoknak, valamint azoknak, amelyeknek a területén a menekülthullám áthalad.

Továbbá arra, hogy vizsgálja felül, mennyire felkészült az olyan rendkívüli helyzetek kezelésére, amikor egyszerre nagy számban érkeznek a kontinensre menekültek és bevándorlók, egyidejűleg alakítson ki egy hatékonyabb és jobban működő menekültügyi rendszert. Az UNHCR egyúttal azt is sürgette, hogy az EU tagországai fordítsanak többet a menekültek integrációjára, egyebek között a lakhatáshoz és álláshoz jutásuk segítésére, valamint a nyelvi képzésükre.

"Tavaly Európának nem sikerült közös, egyeztetett választ adnia arra a kihívásra, amelyet a több mint egymillió menekült és bevándorló Európába érkezése jelentett. Ennek lett aztán a következménye, hogy kaotikus állapotok alakultak ki az országhatárokon, amelyek láttán megingott a közvélemény bizalma abban, hogy az egyes kormányok képesek kezelni a helyzetet, illetve amelyek azoknak játszottak a kezére, akik a menekültekből akartak bűnbakot csinálni. Fontos, hogy az EU tagországai megmutassák, méghozzá közös fellépéssel, hogy Európa képes hatékonyan és fegyelmezetten szerepet vállalni a menekültek vándorlásának kezelésében, illetve képes hosszú távon segíteni a menekülthullámok stabilizálását, méghozzá azáltal, hogy a mainál erőteljesebben vállalja stratégiai felelősségét a területén kívül is – miközben ezzel egy időben változatlanul befogadja a menekülteket Európában" – mondta Filippo Grandi, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa.