Nem sértett törvényt az a két csendőr, aki a bíróság bejáratánál arra szólított fel, hogy románul beszéljek velük, és felszólításukat azzal támasztották alá, miszerint "Romániában élsz". 
A Hargita Megyei Csendőrparancsnokság álláspontja szerint a vonatkozó törvény egyértelműen a bírákkal való kommunikációra, és nem a bejáratnál szolgálatot teljesítő csendőrökre vonatkozik. A Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Kartájának előírásai sem tartalmaznak kötelező előírást, csak opcionálisat. Nem kívánnak magyar nyelvű választ sem kiállítani. A magyar állampolgárságomra való hivatkozást sem veszik figyelembe, szerintük Románia területén mindenkire egyformán érvényesek a törvények, valamint idézik Románia alkotmányát, miszerint az etnikai kisebbségek jogaikat úgy gyakorolhatják, hogy azzal ne sértsenek másokat. 

"Kérésére válaszul közöljük, hogy a kérvényében hivatkozott csendőrök a törvényeknek megfelelően jártak el,

A román alkotmány 128. cikke egyértelműen a bírákkal való kommunikációra és nem a bíróságok bejáratainál szolgálatot teljesítő csendőrökre vonatkozik.

Románia alkotmánya értelmében Romániában a hivatalos nyelv a román.

A Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Kartáját jóváíró 282. törvény 10 cikk. nem tartalmaz 1. pont a), I. pont alpontokat.

A Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Kartája 7. cikk megengedi ugyan azoknak, aki más nyelvű régióba kerülnek, hogy megtanulják az illető nyelvet, de ez nem kötelező, hanem opcionális jellegű. Következik, hogy a csendőrök nem kötelezhetőek a magyar nyelv megtanulására.

Mivel nem alkalmazunk fordítókat, annak a kérésének sem tudunk eleget tenni, hogy a választ magyar nyelven is megfogalmazzuk.

A magyar állampolgárságára vonatkozóan közöljük, hogy az első állampolgársága román, tehát önre is a román törvények vonatkoznak, és a törvény nem ismerete nem mentesít annak következményei alól.

A román alkotmány azt is előírja, hogy a kisebbségek védelme az állampolgárok közötti egyenlőség és hátrányos megkülönböztetés tilalma függvényében kell megvalósuljon.

Az állampolgárok egyenlőek a törvény előtt, előjogok és hátrányos megkülönböztetés nélkül.
Senki nem áll a törvény felett.
Mindenki úgy gyakorolhatja a jogait, hogy azzal mások jogait ne sértse.

Következésképpen biztosítjuk önt, hogy nem szenvedett visszaélést, és a csendőrök is a törvényeknek megfelelően jártak el."