Számos mítosz és legenda foglalkozik a halhatatlanság és örök fiatalság keresésével. Az alkimisták legendás kutatásai során a „bölcsek kövében” nem azt a csodaszert keresték, mely a közönséges fémeket arannyá változtatja, hanem az „Élet Vizét”, amellyel el lehet érni a halhatatlanságot. Hérodotosz az Etiópok hosszú életét kizárólag annak tulajdonította, hogy naponta isznak különös vizű forrásból. Az „élet víz” fogalmát Nagy Sándor története is említi, és egy fiatalító életadó forrást ír le. János evangéliumában Jézus az „élet vizével” gyógyítja meg a bethesdai beteget.
Kutatások kimutatták, hogy az „élet vize” által ígért örök fiatalság mögött tudományos igazság rejlik, ami az energiaszintünket és így életerőnket is meghatározó egyik legfontosabb tényező.

Testünk óceánja

Összes specializált sejtünk a kötőszövetből fejlődtek ki embrió korunkban. Ez a kötőszövet egy speciális folyadékban lebeg, melynek sótartalma teljesen megegyezik az óceán sótartalmával. Ezt hívjuk testünk óceánjának. A nagyon vékony vérerek és nyirokerek végződései ebben az óceánban úszó kötőszövetben vannak, így a tápanyagok is a belső óceánban szabadulnak fel. Így vagyunk képesek felszívni a legkisebb tápanyag részecskét is. Ennek azonban semmi haszna sincsen, ha a belső óceánunk nem tiszta, és nem tudja ezeket a részecskéket a sejtekhez szállítani. Ugyanez érvényes a méreganyagok sejtből való kijutására is. Ha óceánunk szennyezett, sejtjeink nem tudják megfelelően kiüríteni a salakanyagot és így önmérgezés következtében lassan elhalnak, degenerálódnak, vagy genetikailag sérülnek.

Ha egészségesek akarunk maradni, meg kell értenünk, hogy nem mindegy mit iszunk, milyen vizet iszunk, ugyanis sejtjeinket és testünk óceánját csak is a tiszta élő víz, képes egészségben és energikusan életben tartani. Persze energiaszegényen is lehet élni, enerváltan gyengén. De ki vágyik erre?

A vízmolekula dipólus karaktere a víz egy másik tulajdonságát is meghatározza: mágnesesség által befolyásolható. Akárcsak egy magnószalagon, ahol a hangrezgéseket a parányi vasrészecskék mágnesességének változásával viszik fel és tárolják, úgy tárolja a vízmolekula és a klaszterek is az energetikai besugárzások ingadozásának minden fajtáját, valamint az anyagok elektromagnetikus ujjlenyomatát, melyek a vízben oldott vagy szilárd formában jelen voltak vagy vannak. A további befolyásoló tényezőktől függően, melyeknek a víz ki van téve, ezek az energetikai nyomok hosszú időn át megőrződhetnek, annak ellenére is, hogy a vízből az adott anyagot már régen eltávolították. Így tehát a víz egy igen különleges szállítója nem csak fizikai anyagoknak, hanem elektromagnetikus információknak is. – Ez a víz emlékezete. Ezek a nyomok fotográfiai eszközökkel és elektromágneses mérések révén láthatóvá válnak. Ezért a víz esetében nem csupán a kémiai és fizikai tisztaságról kell beszélni, hanem nagy fontossággal bír a bio-hasznosíthatósága, vagyis éltető mivolta. Másképpen kifejezve, az élő szervezettel való kompatibilitása. A csapvíz, a palackos víz és a víztisztítók készülékek többsége is biológiai értelemben véve (sejtjeink szemszögéből) halott vizet képviselnek attól függetlenül, hogy fizikailag akár tökéletesen tiszta vizet képesek elő állítani.

Csak az elmúlt 20-30 év kutatásai világítottak rá a biológiai vízminőség fogalmára, és arra, hogy a hagyományos vízelemző módszerek ezt a biológia hasznosíthatóságot nem differenciálják. Ez a minőség leginkább a víz információ-tároló képességében rejlik. Ennek alapja, hogy a folyadékban kristályszerűen rendezett vízmolekulák láncolata alakul ki, amelyek szobahőmérsékleten a folyékony víznek mintegy 30%-át alkotják. Ezek igen ellenálló alakzatok, meghatározott geometriai struktúrával rendelkeznek, elektromágneses jeleket is tárolnak. A minőség szempontjából a természetes víz, pl. a friss forrásvíz vagy a testünk óceánjában és minden sejtünkben jelen lévő magas fokon strukturált víz jelenti a viszonyítási pontot, aminek rezonanciaszintje mérhető. Ez egyben azt is jelenti, hogy egészségünk egyik záloga, hogy biológiai hasznosíthatóság szempontjából milyen vizet fogyasztunk.

Forrás: vital.hu