Noha korábban úgy tűnt, hogy 5 éves türelmi időt adna az Európai Bizottság az elektromos áram hatósági árszabályozásának kivezetésére, most kiderült: a jogszabály elfogadása után azonnal meg kell szüntetni a tagállamokban az ilyen gyakorlatot.
Miután egy hete az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta téli energiacsomagját, a tagállami szakminiszterek már át is tekintették a főbb irányelveket egy hét eleji, informális munkaebéden. Az EU soros elnöki tisztét betöltő Szlovákia tájékoztatása szerint a kormánytagok legtöbb kételye éppen a Magyarországot is érintő energiaár-szabályozás kivezetésével, valamint a szén energiamérlegen belüli helyével és a megújulók energiahálózatba való betáplálásával kapcsolatban fogalmazódott meg. A Bruxinfo értesülése szerint az árszabályozás témájában elsősorban Magyarország és – valamivel visszafogottabban – Franciaország képviselője hallatta a hangját.

Bizottsági források első tájékoztatásából még úgy tűnt, hogy a háztartások által felhasznált villamos energia központi árszabályozását en bloc egy ötéves időszak leteltével kell majd csak kivezetniük azoknak az EU-tagállamoknak, ahol jelenleg ilyet alkalmaznak. A jogszabálytervezetet áttanulmányozva azonban egy ennél árnyaltabb kép rajzolódik ki. A módosított irányelv (a villamos energia belső piacának közös szabályaira vonatkozó 2003/54-es irányelv) hatálybalépésétől számított öt évig kizárólag az energiaszegény vagy a védendő háztartási fogyasztókra szabott hatósági árakat lehetne fenntartani. Amiből megfigyelők szerint az is következik, hogy a háztartások egészére vonatkozó, nem a rászorultság kritériumán alapuló általános rezsicsökkentés nem felelne meg az új szabályoknak.

ÁTMENETI KIVÉTEL

A védendő fogyasztókkal is csak átmeneti kivételt tennének, ugyanis a Bizottság azt szeretné (ez áll az irányelv-módosítás 5. cikkében), ha a tagállamok főszabályként a villamos energia árszabásába való beavatkozás nélkül, célzott módon gondoskodnának az energiaszegény és a védendő háztartási fogyasztók védelméről. „Az áramszolgáltatók szabadon kell, hogy eldöntsék, milyen áron szállítják az áramot a fogyasztóknak.

"A tagállamoknak megfelelő intézkedéseket kell hozniuk az áramszolgáltatók közötti tényleges verseny biztosítása érdekében" - olvasható a szövegben.

Orbán Viktor múlt pénteki interjújában a rendelkezéssel kapcsolatban azt mondta: „Az Európai Unió téved, amikor azt gondolja, hogy a verseny az árak csökkenéséhez vezet. Én azt tapasztaltam, hogy az energiaszektorban ez nem így van. A verseny nem az árak csökkenéséhez vezet, hanem "mindenfajta háttéralkuk eredménye következtében az árak emelkedéséhez vezet."