Tőkés László az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, az Európai Parlament tagja – január 9-én délelőtt tartotta az év első sajtótájékoztatóját a nagyváradi parlamenti irodában. Véleménye szerint december 11-i parlamenti választások nem sok jót ígérnek. A román posztkommunisták bevörösítették győzelmükkel Románia egész térképét, s a feltétel nélküli csatlósuknak jelentkező RMDSZ túlnyerte magát.
Az EMNT elnöke üdvözölte a szövetség elnökének azt a megnyilatkozását, hogy Romániában a román–magyar viszonyt egy kétoldalú társadalmi szerződéssel kellene rendezni, úgy vélte azonban, hogy az RMDSZ tévúton halad, amikor a román nacionalista baloldallal szövetkezik. Szerinte ugyanis az elmúlt 27 év bizonyította, hogy az RMDSZ pártpolitikai logikán alapuló megoldásai nem vezetnek célba. Nemzetpolitikai alapon kell rendezni a romániai magyarság helyzetét – szögezte le Tőkés László. Ő maga már a diktatúra bukása után is azt szorgalmazta, hogy egy széles körű, reprezentatív román–magyar kerekasztal-megbeszéléssorozaton kellene kidolgozni a többségi-kisebbségi együttélés feltételrendszerét. 

A továbbiakban az RMDSZ választási kampányának kettősségeiről és azokat betetőző paktumpolitikájáról szólt, illetve a szövetség álságos „káderpolitikájáról, valamint a legutóbbi pártkongresszuson meghirdetett „újratervezés” fiaskóiról.

Az EMNT elnöke nehezményezte, hogy az RMDSZ magyarországi kormánytámogatással visszaállította a romániai magyar egypártrendszert, hiszen a kampánypropagandában hangoztatott „magyar összefogás” csak egy szemfényvesztő blöff volt, ami a szavazatmaximalizáláshoz kellett. Visszatetsző az is, hogy Kelemen Hunorék előbb román veszéllyel riogatták választóikat, majd a magyarellenes többségi erőkkel kötöttek együttműködési megállapodást.

Az EP-képviselő szerint az RMDSZ-nek nem lehet tovább „kétfelé sántikálnia”, el kell döntenie, hogy a posztkommunista romániai SZDP-nek, vagy a magyarországi rendszerváltó Fidesz-KDNP-nek akar-e a partnere lenni.
Saját egyházán belül is gyarapodnak a visszarendeződés jelei – jelezte sajnálattal a Királyhágómelléki Református Egyházkerület korábbi püspöke, konkrét példákat hozva fel. 

Tőkés László úgy értékelte, hogy ellentmondásos folyamatok játszódnak le az egész romániai társadalomban. 

A megrekedt rendszerváltoztatás szükségszerű folytatása továbbra is kétséges, vannak biztató, de elkeserítő jelek is. Kijelentette: a múlttal való szembenézés nem állhat le, a kommunista diktatúra bűneit fel kell tárni, az elkövetőket meg kell büntetni, nemkülönben azokat is, akik 1989-ben és azután ellopták a forradalmat. Ami az erdélyi magyarság ügyét illeti, azt mondta: „Azt remélem, hogy a Fidesz-kormány egy teljes és valóságos összefogást fog támogatni, hiteles, az autonómia iránt elkötelezett közszereplőket, nem pedig opportunista, korrupt fennforgókat, és nem a posztkommunista egypártrendszert fogja véglegesíteni az erdélyi magyar politikai életben” – fogalmazott Tőkés László.

Tőkés László
EP-képviselő
sajtóirodája