A holt-tengeri tekercsekkel kapcsolatos hírek azért számítanak mind spirituális, mind vallástörténeti, mind kulturális szempontból kiemelkedőnek, mert a nyugati világ időszámításának az elején készültek, és ami még lényegesebb, hogy témáik között szerepel az Ószövetség is, ami pedig egész civilizációnkat meghatározza. Mi több, nem csak szerepel benne, hanem az Ótestamentum java része meg is található bennük sok egyéb apokrif és az egyház által nem elfogadott írással együtt!
Közel 1000 kéziratról beszélhetünk, melyek héber, arámi és ógörög nyelven íródtak. Ezek közül nemrég két újabbra bukkantak a Holt-tenger közelében fekvő Júdeai-sivatagban található Koponyák Barlangjában.

Egyelőre még várat magára a szövegek megfejtése, lévén, nagyon haloványan maradtak fenn, de elképzelhető, hogy akár még új információkkal is szolgálhatnak Jézus életéről. A Héber Egyetem és az Izraeli Antikvitások Hivatala még nem tudta megállapítani teljes bizonyossággal, hogy maga az írás héber, arámi vagy más dialektusban íródott-e.

A papiruszdarabok nagyjából 2×2 centisek, illetve a többi töredékes. Nem mindegyiken figyelhető meg írás. A régészek azután kezdték meg újból a kutatásokat a barlangban, hogy 2016 tavaszán római és vaskori dokumentumokkal kezdetek kereskedni a feketepiacon.

Természetesen még korai volna róluk többet mondani, tekintve, hogy tartalmuk megfejtésre vár. De nincs ez másként más bonyolultabb írású társaikkal sem. Ugyanakkor a töredékek besorolása sem lehet a kutatás jelenlegi stádiumában egyértelmű. Annyi bizonyos, hogy a Koponyák barlangját már 1960 óta ismerték a tudósok, melynek közelében több másik barlang is található. A Tekercsek barlangjában talált dokumentumok váltak világhírűvé, de korántsem jelenthető ki, hogy a közeljövőben nem fogunk más hasonlóan értékes leletekre bukkanni.  Ezt arra alapozhatjuk, hogy ezek a barlangok fosztogatók menedékhelyeként is szolgáltak bizonyos időszakokban, akik a kincseiket előszeretettel rejtették efféle helyekre.

A holt-tengeri tekercsek között találunk olyat, amely a 2. századi történelmi események korhű beszámolója. Csak 1948-1956 között 80 érintetlen tekercset, ezenfelül több mint 20000 töredéket találtak a kumráni 11 barlangban. Az ókori zsidók bevett szokása volt, hogy pergamenre, rézre vagy papiruszra rótt kéziratokat tároljanak zárható edényekben, illetve korsókban.

Tegyük hozzá, hogy az esszénus közösség egyik fő központja éppen az említett Kumránban volt. Így könnyen elképzelhető, hogy Jézus egykori beavatói számos titkot rejtettek el a környéken, melyeket akár régészeti leletként láthatunk viszont a jövőben. Más kérdés, hogy van-e reális esélye annak, hogy az előttünk álló években remélhetőleg majd felbukkanó írások jó kezekbe fognak kerülni, vagy elsüllyesztik őket valahová mélyre nehogy bizonyítékul szolgálhassanak a korabeli események teljes feltárásában és leleplezésében. Ne feledjük, egyre több jel mutat arra, hogy a történelmi eseményeket több helyen átírták a későbbi korok folyamán, így egyáltalán nem lehetünk biztosak a jelenleg elfogadott könyvek minden szavának hitelességében. Hadd utaljak itt az apokrif és a kanonizált evangéliumok közötti eltérésekre.

Mindenesetre, várjuk a holt-tengeri tekercsek e két újabb töredékének megfejtését.